Vi gör jämställdhetsteori praktiskt

Vi reder ut teorierna så att ni har verktyg till att göra förändringsarbetet.

Vi stödjer ledare att leda jämställt

Vi ger er kunskap och verktyg att leda jämställdhetsintegrering.

Vi lär er jämställdhetsanalys

Vi hjälper er gå från kartläggning, till analys och praktiska åtgärder.

Vi utbildar jämställdhets-strateger

Gå vår populära utbildning – ”Mycket energi, rätt fokus, kul!”

Gå vår populära strategutbildning!

Har du ett uppdrag att jämställdhetsintegrera? Vill du ha kunskap om att organisera och leda arbetet? Behöver du lära dig mer om metoder, verktyg och analyser? En utbildning om utvecklingsarbete i jämställdhetsfrågan med fokus på vad som behöver genomföras för att uppnå lika goda resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Citat från deltagarna utbildningen hösten 2015. Nu pågår omgång fyra av utbildningen.

Fantastiskt! Bra grupp, suveräna ledare, intressanta gäster och en bra blandning av moment, övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.”

Kursen har gett mig en mängd verktyg som jag kan använda”

Mycket energi, rätt fokus, kul!”

Kursen anordnas av Jämställdhetsexperterna i samarbete med Alma folkhögskola. För dig som är verksamhetsutvecklare, controllers, HR strateger, jämställdhetsstrateg etc. Det är en femdagars strategutbildning, där du emellan utbildningstillfällena går hem och genomför. Kursdatum: 31 mars, 28 april, 19 maj, 18 augusti, och 22 september 2017.