Utbildning i jämställdhets analys

FAKTA
Plats:
Alma Folkhögskola, Liljeholmen
Datum:
Anmäl ditt intresse, vi planerar att återkomma med en utbildning 2019
För mer information:
Katarina Olsson, telefon 070-853 33 29 eller Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se

Hjälp, mitt uppdrag är att göra en jämställdhetsanalys!

  • Statistiken visar en skillnad mellan kvinnor och män – men är det ojämställt?
  • Statistiken visar ingen skillnad – är det jämställt?
  • Det går inte att få fram statistik – hur gör jag nu?
  • Jag ska presentera detta för ledningsgruppen – vad är det viktiga?

Det är frågor som Jämställdhetsexperterna ofta möter. Därför startar vi en ny utbildning i samarbete med Alma folkhögskola och Lena Johansson. Utbildningen är konkret och du får stöd i ditt personliga arbete med statistik och analys.

Ur innehållet:

  • Statistik, hur kan den tolkas och hur kan den presenteras?
  • Kvalitativ och kvantitativ jämställdhet – vad ska uppnås?
  • Koppling mellan uppdrag, mål och analys
  • Målformulering

Innan du kommer första gången och mellan tillfällena förväntas du arbeta med din egen analys.

Varför en så praktisk utbildning?
Vi möter många som kört fast. Vår erfarenhet är att det kan vara ensamt att arbeta med jämställdhetsanalyser, det kan saknas rutiner och riktlinjer i organisationer och därför saknas stöd. Vi menar också att vi kan dra nytta av varandra under utbildningen och lära från varandra.