Om oss

Jämställdhetsexperterna är erfarna jämställdhetskonsulter, Katarina Olsson och Ulrika Eklund, som under flertalet år arbetat med att jämställdhetsintegrera i kommuner, landsting och staten, även internationellt. Alltifrån basutbildningar, kartläggningar och analyser, till att genomföra systematiska förändringar. Vi har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer och handlingsplaner att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Vi har arbetat på Regeringskansliet med den statliga utredningen JämStöd (SOU 2007:15), på Program för Hållbar Jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting samt inom ramen för sjukskrivningsmiljarden. Vi har arbetat i Hedemora och Botkyrka som var två de kommuner som beviljades HÅJ-pengar, bidrag för projektet Hållbar Jämställdhet från Sveriges Kommuner och Landsting, samt stöttat många av de andra som beviljades medel. Vi har arbetet på Åland och i Vietnam med att jämställdhetsintegrera på nationell nivå. Vi har haft uppdrag för Arbetsmiljöverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för skydd och samhällsberedskap med flera. Vi har uppdrag inom akademin på KTH, Chalmers, Mittuniversitetet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor bl a genom arbete på kvinnojour samt varit del i utbildning på Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Våldspreventivt arbete är under utveckling i Sverige och där befinner vi oss i det nätverk som leds av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Män för jämställdhet samt UniZon.

I vårt nätverk har vi ett stort utbud av erfarna jämställdhets- och förändringsarbetare, alltifrån forskare till praktiker.

 

=
Katarina Olsson

Katarina Olsson

Ulrika Eklund

Ulrika Eklund

=
Arbetssätt

Det räcker inte med enbart teori, inte heller med bara praktik för att skapa en jämställd / jämlik organisation och verksamhet. Vi arbetar med att integrera ny kunskap med praktiska erfarenheter. Vi arbetar med att omvandla forskning och teori till vardagsanvändande. Allt syftar till skapa en hållbar jämställd service till brukarna där makt och resurser fördelas på lika villkor. I service inkluderar vi samhällsutveckling och myndighetsutövning med mera.