Konsten att styra mot Globala målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv - en praktisk utbildning för strateger online

Vi har tagit fram en utbildning för dig som ska leda och organisera arbetet med de Globala målen och jämställdhetsintegrering i organisationen. Vi vill ge dig verktyg för att kunna:
» vara konkret
» göra rätt saker och koppla arbetet till organisationens uppdrag
» långsiktighet i arbetet

På grund av rådande omständigheter kommer utbildningen digitaliseras. Vi kombinerar självstudier med gemensamma samlingar online och handledning i grupp. Omfattningen på utbildningen är cirka fem halvdagar och mellan träffarna arbetar du med uppgifter i din organisation som du får återkoppling på.

Du kommer att tränas i alltifrån analyser till praktiskt förändringsarbete, du får verktyg och strategier för att styra mot de Globala målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

{

Fantastiskt! Bra grupp, suveräna ledare, intressanta gäster och en bra blandning av moment, övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.”

FAKTA
Plats: Online
Datumstart i augusti 2020
KostnadBegränsat antal platser till den första omgången med ett starkt reducerat pris 5 800 kr + moms
(ordinarie pris för utbildningen 22 800 kr + moms / deltagare
För mer informationUlrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se 

Målgrupp: Strateger, verksamhetsutvecklare, controllers och chefer i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen passar både dig som är helt ny och dig som har arbetat ett tag med frågan. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån målgruppen, vi har t ex möjlighet att undervisa i två grupper, det vill säga utifrån kunskapsnivå.

Uppdrag: Du har ett uppdrag att vara ett stöd i din organisation i arbetet med Agenda 2030 och/eller jämställdhetsintegrering.

{

Under utbildningens gång arbetar du samtidigt med utvecklingen av din egen verksamhet.

Vi erbjuder Sveriges enda nationella strategutbildning med fokus på de Globala målen och jämställdhet i samarbete med Jonas Frykman, expert från Agenda 2030-delegationen. Du tränas i alltifrån analyser till praktiskt förändringsarbete, du får verktyg och strategier. Under kursen arbetar du med en uppgift från din egen organisation som du får stöd i att utveckla. Anmäl dig till en praktisk spetsutbildning.

Innehåll/upplägg: Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och/eller  jämställdhetsintegrering i organisationen. Under utbildningen genomför du en uppgift kopplat till ditt ordinarie arbete och får feedback på det. Här följer förslag på innehåll men observera vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att du får möjlighet att berätta om just dina behov innan utbildningen och vid första tillfället.

Kursen sker i samarbetet med Jonas Frykman, som varit utredningssekreterare i Agenda 2030-delegationen och utbildare i Glokala Sverige.

Träff 1
Mål: Vad innebär Agenda 2030 och hur kan den stärka jämställdheten. Vad förutsätter jämställdhetsintegrering i praktiken med fokus på varför, hur och vad, kunskap om styrdokument och mål.

Träff 2
Mål: Hitta utmaningarna inom hållbarhetsmålen i din organisation. Att hitta gapen mellan nuläge och önskat läge, att välja “rätt” kartläggningsmetod. Påbörja ett kartläggningsarbete och presentera det vid ett senare kurstillfälle

Träff 3
Mål: kunna analysera kartläggningar och få en förståelse för resultatet så att det leder till nya mål och åtgärder. Förståelse för målkonflikter, horisontella mål och normer. Kunskap om skillnad av styrning av MR, diskrimineringslagen, politikområden som till exempel jämställdhet och att förhålla sig till Agenda 2030.

Träff 4
Mål: verktyg för systematiskt förbättringsarbete samt uppföljningsverktyg. Styrning och uppföljning. Agenda 2030 som en hävstång i arbetet, hitta samverkanspartners.

Träff 5
Mål: att organisera systematiskt hållbarhetsarbete. Att handleda och stödja andra i arbetet.

Övergripande mål för utbildningen: Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi gör och lär tilsammans.

{

Kursen har gett mig en mängd verktyg som jag kan använda”