Konsten att styra mot Globala målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv - en praktisk utbildning för strateger

Vi har tagit fram en utbildning för dig som ska leda och organisera arbetet med de Globala målen och jämställdhetsintegrering i organisationen. Vi vill ge dig verktyg för att kunna:
» vara konkret
» göra rätt saker och koppla arbetet till organisationens uppdrag
» långsiktighet i arbetet
{

Fantastiskt! Bra grupp, suveräna ledare, intressanta gäster och en bra blandning av moment, övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.”

FAKTA
Plats:
Alma Folkhögskola, Liljeholmen, Stockholm.
Datum:
13 mars, 3 april, 25 maj, 28 augusti och 18 september 2020
Kostnad:
22800 kr + moms / deltagare, inkl fika och lunch. EARLY BIRD – spar 1500 kr vid anmälan senast den 20 december 21 300 kr + moms
För mer information:
Katarina Olsson, telefon 070-853 33 29 eller Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se

Information om strategutbildningen 2020

{

Under utbildningens gång arbetar du samtidigt med utvecklingen av din egen verksamhet.

Målgrupp: Strateger, verksamhetsutvecklare, controllers och chefer i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen passar både dig som är helt ny och dig som har arbetat ett tag med frågan. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån målgruppen, vi har t ex möjlighet att undervisa i två grupper, det vill säga utifrån kunskapsnivå.

Max 20 deltagare.

Uppdrag: Du har ett uppdrag att vara ett stöd i din organisation i arbetet med Agenda 2030 och/eller jämställdhetsintegrering.

Innehåll/upplägg: Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och/eller  jämställdhetsintegrering i organisationen. Under utbildningen genomför du en uppgift kopplat till ditt ordinarie arbete och får feedback på det. Här följer förslag på innehåll men observera vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att du får möjlighet att berätta om just dina behov innan utbildningen och vid första tillfället.

Kursen sker i samarbetet med Jonas Frykman, som varit utredningssekreterare i Agenda 2030-delegationen och utbildare i Glokala Sverige.

Träff 1: 13 mars 2020 (09.30 fika) 10.00 – 16:00

Mål: Vad innebär Agenda 2030 och hur kan den stärka jämställdheten. Vad förutsätter jämställdhetsintegrering i praktiken med fokus på varför, hur och vad, kunskap om styrdokument och mål.

Träff 2: 3 april 2020 (09.30 fika) 10.00 – 16:00

Mål: Hitta utmaningarna inom hållbarhetsmålen i din organisation. Att hitta gapen mellan nuläge och önskat läge, att välja “rätt” kartläggningsmetod. Påbörja ett kartläggningsarbete och presentera det vid ett senare kurstillfälle

Träff 3: 25 maj 2020 (09.30 fika) 10.00 – 16:00

Mål: kunna analysera kartläggningar och få en förståelse för resultatet så att det leder till nya mål och åtgärder. Förståelse för målkonflikter, horisontella mål och normer. Kunskap om skillnad av styrning av MR, diskrimineringslagen, politikområden som till exempel jämställdhet och att förhålla sig till Agenda 2030.

Träff 4: 28 augusti 2020 (09.30 fika) 10.00 – 16:00

Mål: verktyg för systematiskt förbättringsarbete samt uppföljningsverktyg. Styrning och uppföljning. Agenda 2030 som en hävstång i arbetet, hitta samverkanspartners.

Träff 5: 18 september 2020 (09.30 fika) 10.00 – 16:00

Mål: att organisera systematiskt hållbarhetsarbete. Att handleda och stödja andra i arbetet.

Övergripande mål för utbildningen: Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi gör och lär tilsammans.

{

Kursen har gett mig en mängd verktyg som jag kan använda”