Jämställdhet i fokus

Har du i uppdrag att leda arbetet med jämställdhet och Agenda 2030? Behöver du fylla på kunskap? Våra utbildningar och tjänster har jämställdhet i fokus. Vi erbjuder ett antal utbildningar och tjänster som stödjer dig i arbetet med att leda arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering.

Digital grundkurs

Styr mot Agenda 2030 – jämställdhet i fokus 

En digital utbildning som ger dig grunden i uppdraget att leda arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering. Vi arbetar med nio byggstenar som stödjer bygget av en infrastruktur för konkreta förbättringar som skapar jämställdhet och bidrar till Agenda 2030 i din organisation. 

LÄS MER eller ANMÄL DIG DIREKT

Fördjupning 

Styr mot Agenda 2030 – jämställdhet i fokus. Kurs med återkoppling

En kombinerad digital och fysisk utbildning där du tillsammans med andra diskuterar genomförandet av de nio byggstenarna som stödjer bygget av en infrastruktur för konkreta förbättringar som skapar jämställdhet och bidrar till Agenda 2030 i din organisation. I utbildningen får du fördjupning och återkoppling på det arbetet som görs i din organisation. Efter utbildningen kan du leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. 

LÄS MER

Jämställdhetsanalys

Vad är en jämställdhetsanalys? Är det ojämställt när statistiken visar en könsskillnad? Hur fungerar en bastabell? Det är en frågor Jämställdhetsexperterna ofta får. Därför har vi startat en utbildning i samarbete med Lena Johansson.

LÄS MER

Studieresa

Vår senaste studieresa gick till Budapest. Vi arbetar nu med att planera nästa studieresa. 

LÄS MER

Vi gör jämställdhetsarbetet praktiskt
Vi reder ut teorier och Agenda 2030 så att ni har verktyg till att göra förändringsarbetet.
Läs mer här

Vi lär er jämställdhetsanalys
Vi hjälper er gå från kartläggning, till analys och praktiska åtgärder.
Läs mer här

Vi stödjer dig som ska leda arbetet med jämställdhet och Agenda 2030
Vi ger er kunskap och verktyg. Gå vår populära utbildning – ”Mycket energi, rätt fokus, kul!”
Läs mer här

Nio byggstenar

Vi har tagit fram nio byggstenar som stödjer bygget av en infrastruktur för konkreta förbättringar som skapar jämställdhet och bidrar till Agenda 2030.

Blir du nyfiken? Ladda ned gratis här