Digital grundkurs

Digital utbildning

Utbildningen tar upp teoretiska utgångspunkter och politiska mål inom Agenda 2030 och jämställdhet. Vårt fokus är på strategi och hur du med stöd av metoder och verktyg kan komma vidare med arbetet i din organisation. Utbildningen är digital och du genomför den när du har möjlighet. Den ger exempelvis svar på följande frågor:

 • Vad är Agenda 2030 och jämställdhet?
 • På vilket sätt är Agenda 2030 och jämställdhet relevant i min organisation?
 • Hur kan jag och min organisation styra och leda arbetet för att nå resultat?
 • Hur får jag genomslag i arbetet?
 • Vilka verktyg och metoder är relevanta att använda i min organisation?

Efter utbildningen har du kunskap om de nio byggstenarna som stöd i ditt arbete. Du har kännedom om vad arbetet med jämställdhet och de globala målen innebär, och hur du kan styra och leda mot Agenda 2030 med jämställdhet i fokus.

ANMÄL DIG HÄR

Så här går det till

Du registrerar dig och får tillgång till ett antal filmer och till en detaljerad version av de nio byggstenarna. Den ger dig fördjupad kunskap om hur din organisation kan integrera Agenda 2030 och jämställdhet. När du har tittat på filmerna och genomfört ett kunskapstest erhåller du ett diplom.

Filmer som ingår i utbildningen

 

   1. Välkommen
   2. Kan en bro vara jämställd bro?
   3. Agenda 2030 och de globala målen
   4. Uppfyller vi de globala målen
   5. Om jämställdhetspolitiska målen
   6. Hur går det för de jämställdhetspolitiska målen?
   7. Om hållbar utveckling
   8. Varför ojämställdhet?
   9. Begrepp jämställdhet
   10. Strategiskt arbete för hållbar utveckling och jämställdhet
   11. Nio byggstenar för jämställdhet och hållbar utveckling
   12. Metod för hållbarhetsintegrering
   13. Metod för jämställdhetsanalys
   14. Quiz Agenda 2030 och jämställdhet

Det finns möjlighet att kontakta kursledningen under hela utbildningen.
ANMÄL DIG HÄR eller mejla info@jamstalldhetsexperterna.se
Mer information info@jamstalldhetsexperterna.se eller
Ulrika Eklund 070-699 86 12

FAKTA

Datum: tillgänglig direkt när du anmält dig

Kostnad: 495 kr + moms

Examination:  När du har tittat på filmerna och genomfört ett kunskapstest erhåller du ett diplom.

För mer information:
Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se