Jämställdhetsanalys

Utbildning i jämställdhets analys

Könsuppdelad statistik är en förutsättning i jämställdhetsarbetet. Statistiken visar en skillnad mellan kvinnor och män – men är det ojämställt? Statistiken visar ingen skillnad – är det jämställt? Kön som indelningsgrund – hur kan jag arbeta med fler variabler? Det går inte att få fram statistik – hur gör jag nu? Jag ska presentera detta för ledningsgruppen – vad är det viktiga?

Det här är några frågor som Jämställdhetsexperterna möter. Därför har vi startat en utbildning i samarbete med Lena Johansson, expert på jämställdhetsstatistik. Utbildningen är konkret och vi skräddarsyr innehållet utifrån din organisations behov. 

Exempel på innehåll:

  • Statistik, hur kan den tolkas och hur kan den presenteras?
  • Kvalitativ och kvantitativ jämställdhet – vad ska uppnås?
  • Koppling mellan uppdrag, mål och analys
  • Målformulering

 

Så här går det till

Innan du kommer första gången och mellan tillfällena förväntas du arbeta med din egen analys.

Varför en så praktisk utbildning?

Vi möter många som kört fast. Vår erfarenhet är att det kan vara ensamt att arbeta med jämställdhetsanalyser, det kan saknas rutiner och riktlinjer i organisationer och därför saknas stöd. Vi menar att vi kan dra nytta av varandra under utbildningen och lära från varandra

ANMÄL INTRESSE HÄR

Eller 

info@jamstalldhetsexpterna.se eller kontakta Ulrika Eklund, telefonnummer 070-699 86 12

FAKTA
Plats:
Digitalt eller fysiskt
Datum:
Anmäl ditt intresse till info@jamstalldhetsexperterna.se
För mer information:
Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se