Om oss

Jämställdhetsexperterna är ett nätverk för utbildningar inom jämställdhetsområdet och Agenda 2030. Sedan 2015 har Jämställdhetsexperterna genomfört nationella strateg- och analysutbildningar. Nätverket grundades av Katarina Olsson. I dag är U Eklund Consulting AB huvudansvarig för nätverket. I nätverk har vi ett stort utbud av erfarna jämställdhets- och förändringsarbetare, alltifrån forskare till praktiker.

Ulrika Eklund

Senior konsult, med mångårig erfarenhet av jämställdhetsintegrering i kommuner, regioner, statliga myndigheter samt internationellt. Ulrika har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer och handlingsplaner för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Hon har arbetat med Modellkommuner, Program för Hållbar Jämställdhet, sjukskrivningsmiljarden på Sveriges Kommuner och Regioner samt på Regeringskansliet med den statliga utredningen JämStöd. Hon har även stöttat arbete med jämställdhetsintegrering i bland annat Vietnam och på Åland. Hon var med och byggde upp Team för Våldtagna kvinnor på Alla Kvinnors Hus. För närvarande ansvarar hon för Försvarsmaktens utbildning Jämställdhetsintegrering för högre chefer.

Jonas Frykman

Statsvetare med lång bakgrund och erfarenhet på strategisk och praktisk nivå inom hållbar samhällsutveckling från Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och statliga myndigheter och som sekreterare i den statliga utredningen Agenda 2030-delegationen. Jonas är senior rådgivare och stödjer organisationer att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning samt att utveckla samverkan med olika samhällsaktörer. Jonas har på senare år tagit fram metoder och verktyg för att integrera Agenda 2030 i sin ordinarie verksamhet. Han är ordförande för SIS tekniska kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen” och medverkar i olika uppdrag som expert och processledare.

Frykman är en samarbetspartner.

Lena Johansson

Expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska centralbyrån och Regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar, författat skrifter om jämställda löner och skriften “Könsuppdelad statistik” som används i jämställdhetsanalyser. Hon har också utvecklat indikatorerna som används för att följa upp jämställdhetspolitiken, hon är expert och medverkar i utbildningar om jämställdhetsanalyser.

Johansson är en samarbetspartner