Om oss

Jämställdhetsexperterna grundades av Katarina Olsson. Jämställdhetsexperterna är ett samarbete för utbildningar inom jämställdhetsområdet. I dag samarbetar Ulrika Eklund, Lena Johansson och Jonas Frykman om strategutbildningar, analysutbildningar och studieresor.  I vårt nätverk har vi ett stort utbud av erfarna jämställdhets- och förändringsarbetare, alltifrån forskare till praktiker.

Ulrika Eklund har under flertalet år arbetat med att jämställdhetsintegrera i kommuner, regioner och staten, även internationellt. Alltifrån basutbildningar, kartläggningar och analyser, till att genomföra systematiska förändringar. Ulrika har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer och handlingsplaner att arbeta med jämställdhetsintegrering. 

Eklund har arbetat på Regeringskansliet med den statliga utredningen JämStöd (SOU 2007:15), på Program för Hållbar Jämställdhet på Sveriges Kommuner och Regioner samt inom ramen för sjukskrivningsmiljarden samt SKR:s arbete med Modellkommuner. Hon har genomfört uppdrag internationellt bland annat Åland och i Vietnam med att jämställdhetsintegrera på nationell nivå. Hon har arbetat med mäns våld mot kvinnor bland annat genom arbete på kvinnojour. 

 

=
Ulrika Eklund

Ulrika Eklund

=

Jonas Frykman

Jonas Frykman är statsvetare med lång bakgrund och erfarenhet på strategisk och praktisk nivå inom hållbar samhällsutveckling (i synnerhet social hållbarhet) från Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och statliga myndigheter. Han arbetade bland annat för den statliga utredningen Agenda 2030-delegationen. Jonas är idag baserad i Bryssel och i Stockholm där han är konsult och strategisk rådgivare. I sin roll stödjer Jonas organisationer att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning och att utveckla samverkan med olika samhällsaktörer. Jonas har på senare år tagit fram metoder för organisationer att integrera Agenda 2030 i sin ordinarie verksamhet och han är också ordförande för SIS tekniska kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen” som arbetar med att ta fram standarder inom området.

Frykman är en samarbetspartner. 

Jonas Frykman

Jonas Frykman

=

Lena Johansson

Lena är expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska centralbyrån och Regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar, författat skrifter om jämställda löner och skriften “Könsuppdelad statistik” som används i jämställdhetsanalyser. Hon har också utvecklat indikatorerna som används för att följa upp jämställdhetspolitiken. Lena är expert och medverkar i utbildningar om jämställdhetsanalyser.

Johansson är en samarbetspartner

Lena Johansson

Lena Johansson