Konsten att styra mot Globala målen - jämställdhet i fokus

En praktisk och skräddarsydd för dig som har i uppdrag att leda, organisera eller arbeta med Agenda 2030 samt arbetar eller vill arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi.

Utbildningen syftar till att ge svar på följande frågor:

  • Vad är Agenda 2030 och jämställdhet?
  • Varför är det viktigt att arbeta med Agenda 2030 och jämställdhet?
  • Hur kan jag och min organisation styra och leda arbetet för att nå resultat?
  • Praktiska verktyg och metoder för att arbeta med frågorna

Utbildningen ger dig kunskap om Agenda 2030 och jämställdhet och lämpliga verktyg som du kan använda för att integrera jämställdhet och hållbarhet i din organisation. Den riktar fokus på hur du i dina arbetsuppgifter bättre och mer träffsäkert bidrar till ett hållbart och jämställt samhälle. 

I utbildningen arbetar du med en uppgift från din egen organisation och arbetssituation. Under utbildningen får du återkoppling och lär tillsammans med övriga deltagare. 

Du som går utbildningen kan vara chef, strateg eller på annat sätt arbeta med olika strategiska frågor i kommun, region, statlig myndighet, akademin, företag eller i en ideell organisation.

Utbildningen sker i samarbete med Alma Folkhögskola.

{

Jag är supernöjd, har fått ut så mycket av kursen. Den har hjälpt mig framåt i ordinarie arbete. Så värdefullt med handledningen och feedback från kursledare och kursdeltagare. Har funkat utmärkt att delta digitalt.

Gott utbyte och gedigen och bred kunskap hos ledarna.

Relevant och pedagogisk utbildning. Bästa digitala utbildningen jag deltagit i! Väldigt bra stöd i mitt arbete. Bra feedback på uppgifterna. Bra föreläsningar och relevant innehåll. En bra blandning av övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.

FAKTA
Plats: Alma folkhögskola kombinerat med träffar online
Datum5 september 2022, 14 oktober, 7 november, 16 december samt 23 januari 2023
Kostnad19 500 kr + moms
För anmälan och mer informationUlrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se

Målgrupp: Du som går utbildningen kan vara chef, strateg, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt arbeta med olika strategiska frågor i kommun, region, statlig myndighet, akademin, företag, i en ideell organisation eller konsult.  Utbildningen passar både dig som är helt ny och dig som har arbetat ett tag med frågan. 

Uppdrag: Du har ett uppdrag att vara ett stöd i din organisation i arbetet med Agenda 2030 och/eller jämställdhetsintegrering.

Examination: Diplom delas ut vid utbildningens avslut. För att få diplomet krävs deltagande vid varje träff samt presentation av fullgjord uppgift. Vid sjukdom eller annan angelägen frånvaro sker hemarbete som ersättning för utebliven närvaro, max ett tillfälle kan deltagarna utebli för att erhålla diplom.

 

{

Att få arbeta praktiskt med ett case. Tydlig koppling mellan politiska mål, teori, verktyg och det som görs inom en verksamhet. Lära av varandra. Reflektera och få feedback.

Vi erbjuder Sveriges enda nationella strategutbildning med fokus på de Globala målen och jämställdhet i samarbete med Jonas Frykman, expert från Agenda 2030-delegationen. Du tränas i alltifrån analyser till praktiskt förändringsarbete, du får verktyg och strategier. Under kursen arbetar du med en uppgift från din egen organisation som du får stöd i att utveckla. Anmäl dig till en praktisk spetsutbildning.

Upplägg: Utbildningen ger grunder, är praktisk och interaktiv.

Träff 1
Agenda 2030 och jämställdhet och varför är organisationens uppdrag viktigt. Inledande diskussion om min arbetsuppgift. Vad förutsätter arbetet i praktiken och vad står det i styrdokumenten?

Träff 2
Kartläggning och gapanalys. Stöd i att hitta rätt kartläggningsmetod. Mina utmaningar och möjligheter. Olika former av styrning. Framgångsfaktorer för styrning och ledning.

Träff 3
Analys av kartläggning. Identifiera mina målkonflikter och synergier. Intressentkartläggning och partnerskap

Träff 4
Verktyg för uppföljning och systematiska förbättringar i mitt arbete med jämställdhet och hållbar utveckling.

Träff 5
Presentation och feedback på min arbetsuppgift. Att hantera motstånd. Att handleda och stödja andra i arbetet. Avslutande dialog och återblick kring vad jag har lärt mig under kursen.

Övergripande mål för utbildningen
Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi gör och lär tillsammans.

{

Fått bra grund för arbetet och konkreta verktyg. Massa tips. Grottat ned sig i olika problem och lärt mer om motstånd.