Konsten att styra mot Globala målen - jämställdhet i fokus

En praktisk och skräddarsydd för dig som har i uppdrag att leda, organisera eller arbeta med jämställdhet och hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen. 

Utbildningen syftar till att ge svar på följande frågor:

 • Vad är Agenda 2030 och jämställdhet?
 • På vilket sätt är Agenda 2030 och jämställdhet relevant i min organisation?
 • Hur kan jag och min organisation styra och leda arbetet för att nå resultat?
 • Hur får jag genomslag i arbetet?
 • Vilka verktyg och metoder är relevanta att använda i min organisation?

Förväntat resultat av utbildningen

Efter utbildningen har du:

 • kunskap om hur Agenda 2030 och jämställdhet är relevant för min organisations mål och uppdrag, 
 • kunskap att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten, 
 • kunskap och återkoppling för att genomföra organisationens uppdrag med jämställdhet och Agenda 2030, 
 • nya kontakter och tillgång till ett kollegialt nätverk.
{

Jag är supernöjd, har fått ut så mycket av kursen. Den har hjälpt mig framåt i ordinarie arbete. Så värdefullt med handledningen och feedback från kursledare och kursdeltagare. Har funkat utmärkt att delta digitalt.

Gott utbyte och gedigen och bred kunskap hos ledarna.

Relevant och pedagogisk utbildning. Bästa digitala utbildningen jag deltagit i! Väldigt bra stöd i mitt arbete. Bra feedback på uppgifterna. Bra föreläsningar och relevant innehåll. En bra blandning av övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.

FAKTA
Plats: Alma folkhögskola (Liljeholmen, Stockholm) kombinerat med digitala träffar
Datum: 7 november, 16 december 2022 samt 23 januari, 13 februari 2023 samt ett digitalt utbildningspaket Jämställdhetsexperternas särskilda digitala utbildning om Agenda 2030 och jämställdhet
Kostnad24 500 kr + moms
För anmälan och mer informationUlrika Eklund, telefon 070-699 86 12, eller på info@jamstalldhetsexperterna.se

Målgrupp: Du som går utbildningen arbetar i kommun, region, statlig myndighet eller annan organisation som har en samhällsbärande funktion och du är

 • chef
 • strateg
 • verksamhetsutvecklare / utvecklingsledare
 • controller
 • handläggare

Examination: Diplom delas ut vid utbildningens avslut. För att få diplomet krävs deltagande vid varje träff samt presentation av fullgjord uppgift. Vid sjukdom eller annan angelägen frånvaro sker hemarbete som ersättning för utebliven närvaro, max ett tillfälle kan deltagarna utebli för att erhålla diplom.

{

Att få arbeta praktiskt med ett case. Tydlig koppling mellan politiska mål, teori, verktyg och det som görs inom en verksamhet. Lära av varandra. Reflektera och få feedback.

Vi erbjuder Sveriges enda nationella strategutbildning med fokus på de Globala målen och jämställdhet i samarbete med Jonas Frykman, expert från Agenda 2030-delegationen tillsammans med Ulrika Eklund, senior konsult med mångårig erfarenhet av att integrera jämställdhet i organisationer samt Lena Johansson, senior expert på statistik som bland annat arbetat på Regeringskansliet och SCB. Du tränas i alltifrån analyser till praktiskt förändringsarbete, du får verktyg och strategier. Under kursen arbetar du med en uppgift från din egen organisation som du får stöd i att utveckla. Anmäl dig till en praktisk spetsutbildning.

Resultat
Efter utbildning har du kunskap  att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. Du kommer ha fått återkoppling på det arbetet som görs i organisationen eftersom vi gör och lär tillsammans.

{

Fått bra grund för arbetet och konkreta verktyg. Massa tips. Grottat ned sig i olika problem och lärt mer om motstånd.