Vi gör jämställdhetsteori praktiskt

=
{

Teorier behöver sättas in i praktiskt ”görande” och det hjälper vi er mer!

Vi ger er en god kunskapsgrund för verksamheten att bygga på där vi reder ut begreppen, synliggör (o)jämställda, diskriminerade mönster, förbättrar kunskapen om jämställdhet i organisationen och kopplar det till verksamhetens uppdrag. Kunskap om genusperspektiv ser vi som nödvändig, det är ett sätt att förstå och förklara (o)jämställdheten på. Teorier behöver sättas in i praktiskt ”görande” och det hjälper vi er mer! Vi behöver också förhålla oss till begrepp som intersektionalitet i ett jämställdhetsarbete som kortfattat innebär att ta hänsyn till flera bakgrunder, så som t ex etnicitet, sexualitet och religion när vi panerar och följer upp verksamheten. Vi stödjer er att sätta in perspektiven i sitt sammanhang.

Den senaste tiden har teorier om maskulinitet fått en ökad betydelse i preventionsarbete. Vi har erfarenhet av nära samarbete med myndigheter och organisationer som drivit på arbetet om våldsprevention. Vi har erfarenhet av några kommuners praktiska arbete. En konsekvens av (o)jämställdhet främst bland unga killar är att våldet ökar med 3 procent. Önskar ni utveckla ert arbete kring preventionsarbete, har vi kontakter och professionella samarbetspartners.

Våra utbildningar anpassas till målgruppen. Exempel på utbildningsinsatser:

BASUTBILDNING

Vad är jämställdhet, jämställdhetsintegrering och genussystemet, intersektionalitet, diskrimineringslagstiftningen och normkritik?

LÄRDAGAR/ERFARENHETSUTBYTE

Vi samlar grupper inom organisationen eller från olika organisationer och erbjuder en dag av erfarenhetsutbyte och påfyllning.

MASKULINITETSTEORIER

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – hur leder vi preventionsarbete?

TEMAUTBILDNINGAR

Utbildningar om t ex skola, fritid, omsorg, hälso- och sjukvård, stadsbyggnad eller det som är organisationens behov. Hur ser det ut och vad kan göras just här?

BEMÖTANDE

Vad är jämställt och jämlikt bemötande?

NORMKRITIK OCH INTERSEKTIONELLA ANALYSER

Hur fördelas privilegier och varför? Hur vävs makt och ojämlikhet in i uppfattningen kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionalitet och etnicitet?

Vi arbetar alltid interaktivt, med det menas att vi använder flera lärstilar och metoder för att engagera deltagarna, öka förståelsen och skapa en aha-upplevelse.  Vår ambition är att medarbetarna ska se nyttan med arbetet och vilja dyka ner i de dagliga processerna för att bidra till kvalitetsutveckling.

<