Vi lär er jämställdhetsanalys

=

En del i arbetet om jämställdhetsintegrering är att kartlägga sina verksamheter. Det verkliga arbetet är sedan att analysera de utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Allt vi ser i en kartläggning behöver inte vara (o)jämställdhet.

En del i arbetet om jämställdhetsintegrering är att kartlägga sina verksamheter. Det verkliga arbetet är sedan att analysera de utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Vi tittar på analyserna även utifrån från fler grunder till exempel ålder, födelseland, socioekonomi – ett så kallat intersektionellt perspektiv. Allt vi ser i en kartläggning behöver inte vara (o)jämställdhet, det kan också vara (o)jämlikhet.

METODUTBILDNING

Metoder för att kartlägga och analysera, könsuppdelad statistik, mer än jämställdhet.

ANALYS

Lär er skillnaden mellan jämställdhets- och genusanalyser.

UTBILDNING

– i metoder och verktyg för kartläggning och analys.

HANDLÄGGNING OCH PROCESSTÖD

– då ni arbetar i kartläggningsfasen i organisationen.

UTVECKLING

– av de ordinarie metoder och verktyg ni använder i dagsläget så det tar med jämställdhetsperspektivet.

SPRIDNINGSSEMINARIER

– seminarier då ni sprider resultaten av analyserna i verksamheten.

Vi arbetar alltid interaktivt, med det menas att vi använder flera lärstilar och metoder för att engagera deltagarna, öka förståelsen och skapa en aha-upplevelse.  Vår ambition är att medarbetarna ska se nyttan med arbetet och vilja dyka ner i de dagliga processerna för att bidra till kvalitetsutveckling.

<