Vi stödjer ledare att leda jämställt

Som ledare och chef är du viktig i förändringsarbetet. Du får med dig kunskap och verktyg att leda så att uppdraget om att jämställdhetsintegrera verksamheten uppnås. Vi varvar teori och praktik, utgår från ert uppdrag och förutsättningar. Målet är att verksamheten ska leverera jämställd service till brukarna.

Vi arbetar alltid interaktivt, med det menas att vi använder flera lärstilar och metoder för att engagera deltagarna, öka förståelsen och skapa en aha-upplevelse.  Vår ambition är att medarbetarna ska se nyttan med arbetet och vilja dyka ner i de dagliga processerna för att bidra till kvalitetsutveckling.

Exempel på hur vi kan stödja er i arbetet:

STYRA OCH LEDA

Värdet för brukaren/invånaren, sätta mål, följa upp, strategi från ord till handling, styrsystemet

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGER

Vi samlar strategerna för en uppdatering i det senaste samt en möjlighet att lära tillsammans.

STYRA OCH FÖLJA UPP

Hur styr och följer du upp som ledare? Som ledare och i organisationen? Vilka förutsättningar finns och behöver finnas för att utföra uppdraget?

ATT SKAPA HÅLLBARHET

Att skapa systematiska förbättringar som leder till konkreta förbättringar.

ORGANISATIONSKULTUR

Forskning visar på att en lärandeorganisation är något att sträva efter när vi ska gå in i ett större förändringsarbete. Hur kan du som chef/ ledare bidra till en organisationskultur som är inkluderande och främjar ett samarbete som även är en del i ert värdegrundsarbete?

NULÄGE OCH FRAMTID

Ett samtal om uppdraget samt var ni befinner er. Utifrån samtalet görs ett unikt upplägg som kan bygga på nedanstående punkter. Var önskar ni befinna er i framtiden? Vad är målet med arbetet?