Styr mot Agenda 2030 – jämställdhet i fokus

Styr mot Agenda 2030 – jämställdhet i fokus – fördjupning

Utbildningen tar upp teoretiska utgångspunkter och politiska mål inom Agenda 2030 och jämställdhet. Fokus är på strategi och hur du med stöd av metoder och verktyg och gemensamt lärande kan komma vidare med arbetet i din organisation.

Du får exempelvis svar på följande frågor:

  • Vad är Agenda 2030 och jämställdhet?
  • På vilket sätt är Agenda 2030 och jämställdhet relevant i min organisation?
  • Hur kan jag och min organisation styra och leda arbetet för att nå resultat?
  • Hur får jag genomslag i arbetet?
  • Vilka verktyg och metoder är relevanta att använda i min organisation?

Efter utbildningen har du svar på frågorna och du har fått återkoppling på ditt uppdrag, samt nya kontakter och tillgång till ett kollegialt nätverk.

Utbildningen passar dig som arbetar i kommun, region, statlig myndighet eller annan organisation som har en samhällsbärande funktion och du är

  • chef
  • strateg
  • verksamhetsutvecklare / utvecklingsledare
  • controller
  • handläggare

 

Så här går det till

Vi träffas i en mindre grupp både fysiskt och digitalt. Innan träffarna tittar vi på några filmer som tagits fram för utbildningen. Vi går tillsammans igenom de nio byggstenarna och några metoder och verktyg och omsätter byggstenarna i din organisation. Vi delar med oss av våra samlade kunskaper och erfarenheter.

Vi arbetar alltid interaktivt och använder flera olika sätt att lära samt metoder för att engagera deltagarna, öka förståelsen och skapa en aha-upplevelse.  

Stöd i ditt arbete

Utbildningen bygger på din specifika arbetssituation och ditt uppdrag. Tillsammans med din ledningsgrupp, chef eller medarbetare vill vi att du under kursens gång går igenom de nio byggstenarna. Det är också möjligt att under utbildningen göra en kartläggning, analys eller strategi eller liknande. Du får stöd och återkoppling på arbetet. 

När utbildningen är klar  erhåller du ett särskilt diplom, under förutsättning att du aktivt har medverkat i kursens olika delar.

Tidigare deltagare säger att utbildningen har varit ett stort stöd i arbetet. De har också fått inblick och lärdomar från andra organisationer. 

ANMÄL DIG HÄR 

info@jamstalldhetsexpterna.se 

“Mycket energi, rätt fokus, kul!”

“Jag är supernöjd, har fått ut så mycket av kursen. Den har hjälpt mig framåt i ordinarie arbete. Så värdefullt med handledningen och feedback från kursledare och kursdeltagare. Har funkat utmärkt att delta digitalt.”

“Gott utbyte och gedigen och bred kunskap hos ledarna.”

“Relevant och pedagogisk utbildning. Bästa digitala utbildningen jag deltagit i! Väldigt bra stöd i mitt arbete. Bra feedback på uppgifterna. Bra föreläsningar och relevant innehåll. En bra blandning av övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.” 

”Jag är supernöjd, har fått ut så mycket av kursen. Den har hjälpt mig framåt i ordinarie arbete. Så värdefullt med handledningen och feedback från kursledare och kursdeltagare. Har funkat utmärkt att delta digitalt.”

”Gott utbyte och gedigen och bred kunskap hos ledarna.”

”Relevant och pedagogisk utbildning. Bästa digitala utbildningen jag deltagit i! Väldigt bra stöd i mitt arbete. Bra feedback på uppgifterna. Bra föreläsningar och relevant innehåll. En bra blandning av övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.”

 

FAKTA

Plats: Alma folkhögskola (Liljeholmen, Stockholm) kombinerat med digitala träffar

Datum: 16 mars, 27 mars, 20 april, 22 maj, 19 juni 2023 samt ett digitalt utbildningspaket om Agenda 2030 och jämställdhet

Kostnad: 24 500 kr + moms (faktureras)

För anmälan och mer information
info@jamstalldhetsexperterna.se
Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12

Anmäl dig senast 15 mars

”Fått bra grund för arbetet och konkreta verktyg. Massa tips. Grottat ned sig i olika problem och lärt mer om motstånd.”